Skip to main content

Folkhälsovetenskap : Artiklar och databaser

Databaser inom det medicinska området

databaser inom det samhällsvetenskpliga området

Fler databaser

Som student och anställd på Malmö högskola har du tillgång till många fler databaser. Detta var bara ett litet urval. Titta närmare i vår fullständiga databaslista och se om du kan hitta något som passar dig!

Eller prova Libsearch - här kan du söka i nästan alla våra databaser på samma gång!