Skip to main content

Folkhälsovetenskap : Vetenskapliga texter

Vetenskapliga texter

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning. Det finns olika typer av vetenskapliga texter och sökvägarna skiljer sig åt beroende på vilken typ av vetenskaplig text du vill hitta. På bibliotekets webbsida får du guidning.

Vad är en vetenskaplig artikel?

På biblioteket sida om vetenskapliga texter (se ovan) kan du läsa om vetenskapliga artiklar. Karolinska biblioteket har gjort en mer omfattande guide, som i många år varit vägledande inom det medicinska området. Flera andra universitets- och högskolebibliotek har gjort korta instruktiva filmer. Nedan följer ett urval: