Skip to main content

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Vetenskapliga texter

Vad är en vetenskaplig text?

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning. Det finns olika typer av vetenskapliga texter och sökvägarna skiljer sig åt beroende på vilken typ av vetenskaplig text du vill hitta. På bibliotekets webbsida får du guidning.

Hur kan du avgöra om artikeln är Peer review?

Hur läser du en vetenskaplig artikel?