Skip to main content

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Skriva referenser

Om att skriva referenser

När du ska skriva ditt examensarbete eller någon annan skriftlig uppgift är det viktigt att du refererar på ett korrekt sätt. På fakulteten på Hälsa och samhälle är det Petri Gudmundssons skrivhänvisningar som gäller.   

Hur, när och varför ska jag referera?

Uppsala universitetsbibliotek

Referenshanteringssystem

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla och organisera dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du  automatiskt kan infoga referenserna i din text och skapa referenslistor.