Skip to main content

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Söktips och sökhjälp

Förbered sökningen genom att arbeta med dina sökord

Ett helt avgörande steg för att litteratursökningen ska bli så bra och effektiv som möjligt är att du tänker igenom vilka sökord du ska använda dig av. Lägg därför ner tid på att skriva ner begrepp och ord som speglar din frågeställning. Sökorden blir ditt redskap för att hitta relevanta sökträffar. Så här kan du tänka:

 • Identifiera nyckelord/sökord från din frågeställning​.
 • Fundera på synonymer och alternativa sökord.
 • Översätt dessa till engelska.
 • Sök sedan på dessa sökord i databaser var för sig och i kombination.
 • Glöm inte att spara och dokumentera dina sökningar.

En bra metod för att strukturera sökorden utifrån de bärande begreppen i frågeställningen är att använda dig av det arbetsblad vi länkar till nedan. Det kommer vara till stor nytta när du sedan ska genomföra din sökning.​ Tänk på att du kanske inte kommer på alla sökord på en gång utan du kommer samla på dig fler sökord under tiden du söker i olika databaser. Men börja med att skriva ner de du kommer på och fyll sedan på när relevanta ord dyker upp!

Hittar du för mycket?

 • Sök med flera sökord och kombinera dina sökord med AND om du vill ha färre träffar. I de flesta databaser blir det automatiskt ett AND mellan sökorden när du skriver dem efter varandra.
  Ex. inkludering AND arbetsliv
 • Använd citationstecken (””) runt dina sökord om du söker på ett namn eller en fras, då slipper du träffar där orden inte står tillsammans. 
  Ex. ”social work” eller ”physical disabilities” 
 • Begränsa sökningen till de senaste åren.
 • Avgränsa till enbart vetenskapligt material (kallas ofta peer reviewed eller scholarly journals)

Hittar du för lite?

 • Sätt en stjärna * i slutet på ett ord så söker du på olika varianter av ordet (Trunkering). T.ex. får du på sökningen genus* träffar på genusskillnader, genusperspektiv, genuspedagogik osv.
 • Ibland kan det vara en bra idé att vidga sin sökning med OR/ELLER, det ger träffar både när båda två orden finns med och när bara det ena finns.
  Ex. funktionshinder OR funktionsnedsättning 

Från nyckelord till sökord