Skip to main content

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Söktips och sökhjälp

Tips för en bättre sökning

När du ska söka i bibliotekets databaser eller på internet funkar det oftast okej att skriva in de ord som du snabbt kommer att tänka på. Men ibland, om du t.ex. ska skriva uppsats eller något större arbete, kan du behöva lägga lite mer tid och kraft på din sökning. Här är några tips på hur du kan göra:

Lägg lite tid på att tänka igenom dina sökord

Utgå ifrån din frågeställning/uppsatsämne och identifiera nyckelord. Fundera därefter på synonymer och relaterade ord och översätt dem gärna till engelska. Använd sedan dessa i din sökning. Som en hjälp i ditt arbete med att identifiera sökord, kan du använda dig av bibliotekets arbetsblad som du finner här nedan:

Hittar du för mycket?

 • Sök med flera sökord och kombinera dina sökord med AND/OCH om du vill ha färre träffar. I de flesta databaser blir det automatiskt ett AND/OCH mellan sökorden när du skriver dem efter varandra.
  Ex. könsroller arbetsliv
 • Använd citationstecken (””) runt dina sökord om du söker på ett namn eller en fras, då slipper du träffar där orden inte står tillsammans. 
  Ex. ”sustainable development” eller ”Anthony Giddens” 
 • Begränsa sökningen till de senaste åren.
 • Avgränsa till enbart vetenskapligt material (kallas ofta peer reviewed eller scholarly journals)

Hittar du för lite?

 • Sätt en stjärna * i slutet på ett ord så söker du på olika varianter av ordet (Trunkering). T.ex. får du på sökningen genus* träffar på genusskillnader, genusperspektiv, genuspedagogik osv.
 • Ibland kan det vara en bra idé att vidga sin sökning med OR/ELLER, det ger träffar både när båda två orden finns med och när bara det ena finns.
  Ex. genus OR kön