Skip to main content

Handikapp- och rehabiliteringsvetenskap: Dokumentera din sökning

Arbetsblad för dokumentation av informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess grundligt. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. I vissa fall ska läsaren kunna utvärdera ditt sökresultat och eventuellt ha möjlighet att återupprepa samma sökning. Det finns ingen allmän standard för hur sökdokumentationen ska se ut, men följande information brukar redovisas:
 • datum
 • databasens/sökmotorns namn
 • söktermer som du har använt och ur dessa har kombinerats (AND/OR/NOT) (”frassökning”) (trunkering*)
 • eventuella begränsningar (tex Peer review, år, publikationstyp etc).