Skip to main content

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap: Digitala lärresurser

Skolans digitalisering

Digitala lärresurser

En nationell handlingsplan för digitalisering av skolväsende

Den 19 oktober 2017 antog regeringen en nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet. Regeringen vill att den svenska skolan ska vara ledande i att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens samt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. Strategin sträcker sig fram till 2022.