Skip to main content

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap: Skolbibliotek

använda sig av skolbibliotekarien som medpedagog

Enligt 2 kap. 36 § skollagen och 10 § bibliotekslagen ska alla svenska skolelever ha tillgång till ett skolbibliotek.

Skolbibliotekarien är en pedagogisk resurs och kan fungera som en medpedagog i undervisningen. Bland annat kan läraren ta stöd av bibliotekarien i läsfrämjande aktiviteter och för att öka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK).

 

Källa: Skolverket

Källa: Axiell Education

inspirerande samarbeten

 

Pedagog Malmö, pedagogisk inspiration av pedagoger för pedagoger i Malmö. Ta del av olika samarbeten mellan lärare och bibliotekarier:

Skolbibliotek Malmö, skolbibliotekrier som bloggar om skolbiblioteksfrågor i ett vidare perspektiv där lärande, kultur, kreativitet och motivation finns med.

Hjulbroskolan i Linköping har fått utmärkelsen "Skolbibliotek i världsklass" 2016. Läs om biblioteket och dess samarbete med lärarna på bloggen Bokhjulet.

 

Skolverkets hemsida finns flera artiklar om samarbetet med mellan lärare och bibliotekarier, bland annat: