Skip to main content

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap: Skolbibliotek

använda sig av skolbibliotekarien som pedagogisk resurs

Enligt 2 kap. 36 § skollagen och 10 § bibliotekslagen ska alla svenska skolelever ha tillgång till ett skolbibliotek.

2019 presenterades förslag till en nationell biblioteksstrategi för hela landet och i den ges skolbiblioteken extra tyngd. Forskaren Cecilia Gärdén har inom ramen för det arbetet kartlagt vad svensk och internationell forskning skriver om skolbibliotekens relation till elevernas lärande. Läs mer om detta på Skolverkets webbplats och i kunskapsöversikten "Skolbibliotekets roll för elevers lärande". På Skolverkets webbplats kan du också läsa mer om samarbeten mellan skolbibliotekarie och lärare. Du hittar även en sida som riktar sig direkt till skolbibliotekarier som vi tror kan vara inspirerande för dig som lärare att ta del av.

Skolbibliotekarien är en pedagogisk resurs i undervisningen. Bland annat kan läraren ta stöd av bibliotekarien i läsfrämjande aktiviteter och för att öka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK).

Källa: Skolverket

Källa: Axiell Education

inspirerande samarbeten

 

Pedagog Malmö, pedagogisk inspiration av pedagoger för pedagoger i Malmö. Ta del av olika samarbeten mellan lärare och bibliotekarier:

Skolbibliotek Malmö, skolbibliotekrier som bloggar om skolbiblioteksfrågor i ett vidare perspektiv där lärande, kultur, kreativitet och motivation finns med.

"Skolbibliotek i världsklass" är ett pris som delas ut till Skolbibliotek av hög kvalitet. En annan utmärkelse är "Årets skolbibliotek".