Skip to main content

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap: Skriva referenser

Hur, när och varför ska jag referera?

Uppsala universitetsbibliotek

Guide till examensarbete på LS

Skrivverkstaden

Skivverkstaden vid Malmö universitet erbjuder handledning i akademisk skrivande. Skrivverkstaden svarar också på dina frågor om studieteknik, läsning och muntliga presentationer.