Skip to main content

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap: Svenska som andraspråk & mångspråk

Svenska som andraspråk & mångspråk

Här kan du hitta tips och inspiration till att arbeta med skönlitteratur med flerspråkiga elever, såväl barn som vuxna.

Välja typ av bok

Vilken typ av bok kan jag välja till min eller mina flerspråkiga elever? Det finns några olika att välja mellan:

Böcker med parallelltext
är tvåspråkiga böcker där texten, t ex svenska och arabiska, ligger parallellt med varandra genom hela boken. Elevens läsutveckling har kanske kommit olika långt för de olika språken och kan då ta hjälp av båda.

Tvillingböcker
är när två exemplar av samma bok på två olika språk andvänds tillsammans. Elevens läsutveckling har kanske kommit olika långt för de olika språken och kan då ta hjälp av båda.

Lättlästa böcker
finns för alla åldrar, från Börja läsa-böcker till vuxenböcker, och i olika svårighetsgrader. Lättlästa böcker såväl på svenska som på modersmålet kan stödja språklärningen och öka läsförståelsen.

Ljudböcker
är ett bra komplement vid språkinlärning i undervisningen eftersom möjligheten till att lyssna på uttal gör inlärningen mer effektiv än vid ren textläsning.

Silent books
är textlösa böcker där bildernas berättarkraft kan överbrygga kulturella och språkliga barriärer och alla kan ta del av samma berättelser oavsett språk.

Inspiration

Särskilda förlag

Metodböcker