Skip to main content

Studie- och yrkesvägledning: Söktips och sökhjälp

Lägg lite tid på att tänka igenom dina sökord

När du ska söka i bibliotekets databaser eller på internet funkar det oftast okej att skriva in de ord som du snabbt kommer att tänka på. Men ibland, om du t.ex. ska skriva uppsats eller något större arbete, kan du behöva lägga lite mer tid och kraft på din sökning. Här är några tips på hur du kan göra:

Utgå ifrån din frågeställning/uppsatsämne och identifiera nyckelord. Fundera därefter på synonymer och relaterade ord och översätt dem gärna till engelska. Använd sedan dessa i din sökning. Som en hjälp i ditt arbete med att identifiera sökord, kan du använda dig av bibliotekets arbetsblad som du finner här nedan:

Dokumentera din informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. Ta gärna hjälp av arbetsbladet som biblioteket tagit fram:

Sökteknik

Trunkering* för att söka på varianter och böjningar av ord: 
employ* ger träff på employment, employability o.s.v. 

Frassökningsök som sammansatt ord eller fras:
 ”career guidance”, career counseling”, ”vocational guidance”

Kombinationssökning (boolesk sökning) för att kombinera sökord på olika sätt: 
”career guidance” AND”gender roles”
”career guidance”OR ”career counceling” OR”vocational guidance”

Tips om du hittar för mycket eller för lite?

Hittar du för mycket?

 • Sök med flera sökord och kombinera dina sökord med AND om du vill ha färre träffar. I de flesta databaser blir det automatiskt ett AND mellan sökorden när du skriver dem efter varandra.
  Ex. könsroller AND arbetsliv
 • Använd citationstecken (””) runt dina sökord om du söker på ett namn eller en fras, då slipper du träffar där orden inte står tillsammans. 
  T.ex. ”career guidance” eller ”sustainable development”
 • Begränsa sökningen till de senaste åren.
 • Avgränsa till enbart vetenskapliga texter (kallas ofta peer-reviewed eller scholarly).

Hittar du för lite?

 • Sätt en stjärna * i slutet på ett ord så söker du på olika varianter av ordet (Trunkering). T.ex. får du på sökningen genus* träffar på genusskillnader, genusperspektiv, genuspedagogik etc.  
 • Ibland kan det vara en bra idé att vidga sin sökning med OR, det ger träffar både när alla orden finns med och när bara det ena finns med:
  Ex. "career guidance" OR "career counseling" OR "vocational guidance"

Från nyckelord till sökord