Skip to main content

Vårdvetenskap: Skriva referenser

Referenshanteringsprogram

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du kan infoga referenserna i din text.

Biblioteket har licens på Refworks, så du som är personal eller student på Malmö högskola har tillgång till programmet. Om du vill lära dig mer om Refworks kan du kontakta biblioteket eller titta på ämnesguiden om Refworks.

Om du vill använda dig av Mendelay kan du hitta mer information här.

Skrivanvisningar för studenter på Hälsa och samhälle

Som student på Fakulteten hälsa och samhälle använder du dig oftast av de skrivanvisningar som i senaste upplagan vt 2017 är skrivna av Petri Gudmundsson. Den uppdateras kontinuerligt så kotrollera att du använder den upplaga som du ska.

Du hittar fler dokument och mallar på Fakulteten hälsa och samhälles studentsidor