Skip to main content

Vårdvetenskap: Söktips

Tesaurus och kontrollerade ämnesord

En tesaurus är en ämnesordlista med kontrollerade ord. Orden förhåller sig till varandra hierarkiskt som i ett träd, en överordnad term har en bredare betydelse och en underordnad term en snävare betydelse. Det finns också termer som inte är bredare eller snävare men som är relaterade.

Inom ditt ämne kommer du i kontakt med olika tesaurer när du ska söka i databaserna. I PubMed och Cochrane använder man sig av en tesaurus som kallas för "MeSH" (Medical Subject Headings), Cinahl via EBSCO kallar sin för "Cinahl Headings" och i PsycInfo heter ordlistan helt enkelt "tesaurus".

Karolinska institutet har skapat en svensk MeSH som du kan använda för att översätta termer eller se vad orden betyder. Du kan söka både på svenska och engelska.

Söka information i databaser

När du ska söka efter information i en databas utgår du från din frågeställning. Vilka ord är de viktigaste för att få svar på din fråga?

Här är tre tips för en bättre sökning!

Systematiska översikter

Ska du göra en systematisk litteraturöversikt?  Vi har gjort en ämnesguide du kan titta på, den finns både på svenska och engelska.

AND OR NOT

Söka med kvalitativa metoder