Skip to main content

Juridik: Databaser

Juridiska databaser

Fler databaser

Som student och anställd på Malmö högskola har du tillgång till många fler databaser. Detta var bara ett litet urval. Titta närmare i vår fullständiga databaslista och se om du kan hitta något som passar dig!

Eller prova Libsearch - här kan du söka i nästan alla våra databaser på samma gång!