Skip to main content

Socialpsykiatri: Skriva referenser

Om att skriva referenser

När du ska skriva ditt examensarbete eller någon annan skriftlig uppgift är det viktigt att du refererar på ett korrekt sätt. På fakulteten på Hälsa och samhälle är det Petri Gudmundssons skrivhänvisningar som gäller.   

Hur, när och varför ska jag referera?

Uppsala universitetsbibliotek

Referenshanteringssystem refworks