Skip to main content

RefWorks: Word

KOntakt

chat loading...

Vid frågor kontakta: referenshantering@mau.se

Write-N-Cite - ditt referensverktyg

Allt som har med dina referenser att göra sköter du med hjälp av Write-N-Cites verktygsfält. Det ser lite olika ut beroende på om du använder PC eller Mac.

 

Pc

 

 

Mac

Infoga källhänvisning i din text

 

Öppna Word och välj fliken Refworks i den övre menyn, logga in om du inte redan är inloggad.

 

Vilken stil ska du ha på dina referenser? Du gör ditt val enligt nedan, stilen bestämmer hur källhänvisningar och referenslistan formateras. Du kan när som helst byta stil, ibland är det lättare att skriva med en viss stil och sedan byta till rätt, enligt instruktioner, när det är dags för inlämning.

 

 

För att infoga källhänvsningar i din text gör följande:

 • placera markören där du vill ha din källhänvisning i din text
 • välj "Insert Citation" och sedan "Insert New"

 

 

Framför dig har du nu en ruta: "Edit/ Insert Citation". Här finns det möjlighet att redigera , lägga till sidnummer och förhandsgranska källhänvisningen. Till vänster ser du mappstrukturen enligt hur du har ordnat dina referenser på ditt RefWorks-konto. 

 

 

Leta fram din referens genom klicka på mapparna till vänster, du ser mappens innehåll i listan. Du kan också söka fram referensen i sökrutan.

 • markera referensen.
 • i "Preview Citation" ser du hur källhänvisningen kommer att se ut i din text
 • klicka "OK"

 

 

Så här blir referensen i Worddokumentet enligt APA-stilen:

 

 

Om stilen ändras från APA till, exempelvis Vancouver, ser referensen ut enligt följande:

 

 

För att lägga till sidnummer till källhänvisningen dubbelklickar du på den i ditt dokument. Samma ruta som ovan dyker upp

 • lägg till sidnumret i den lilla suffix-rutan.
 • klicka på plustecknet för att se hur tillägget av sidnummer ser ut i källhänvisningen
 • välj "OK"

 

 

Uppdaterad källhänvisning ser nu ut så här i ditt Worddokument:

 

 

Upprepa processen för att infoga nästa källhänvsning. När du är klar med alla källhänvisningar och texten är färdigskriven kan du klicka fram en referenslista

 

Öppna Word och se till att du har ditt Refworks-vertygsfält till hands. Om du inte ser ditt verktygsfält:

 • klicka på "Visa"
 • välj "verktygsfält"
 • kontrollera att RefWorks är aktiverat

 

 

Vilken stil ska du ha på dina referenser? Stilen bestämmer hur källhänvisningar och referenslistan formatteras. Du kan när som helst byta stil; ändringar i källhänvisningar och referenslistan görs då automatiskt. 

Välj stil genom att klicka ner rullgardinsmenyn enligt nedan:

 

Önskar du ha en annan stil än den som visas, välj "Other style" och du har fler stilalternativ att välja mellan. 

 

 

För att infoga källhänvisningar i din text gör följande:

 • placera markören där du vill ha din källhänvisning i din text
 • välj "Insert Citation"

 

Nu ser du mappstrukturen enligt hur du har ordnat dina referenser på ditt RefWorks-konto. 

 

 

Markera rätt mapp för referensen du vill hämta, klicka på "Reference view" för att se mappens innehåll.

 

Upprepa processen för att infoga nästa källhänvsning. När du är klar med alla källhänvisningar och texten är färdigskriven kan du klicka fram en referenslista

Loading

Refereringsstandards i RefWorks och Endnote

I RefWorks har vi anpassat några citeringsstilar till svenska, dessa är främst inriktade på  uppsatser eller motsvarande. Observera att det alltid är din handledare och din fakultet som har sista ordet gällande vad som är rätt!

Författar-år-system

mah APA/Harvard (författare-år)

Stilen benämns ofta som APA på Malmö universitet, alternativt Harvard på andra svenska högskolor och universitet. Som grundsten till stilen ligger beskrivningen av Harvardsystemet med APA-standard för författarpresentation av Eli Bytoft-Nyaas, Högskolan i Borås. Till denna har lagts lokala standards från Malmö universitet, t. ex att förnamn inte skall förkortas. Ditt  RefWorks-konto måste vara inställt på svenska. En uppdaterad version av Borås guide finns här.

Fotnotsystem

Svenskt Oxfordsystem

I Sverige anses Oxford vara ett fotnotsystem. I beskrivningen av Oxfordsystemet finner man att det egentligen är ett författar-år system men med en fotnotvariant. Den bästa beskrivningen finns på ett universitetsbibliotek i Australien. I EndNote 9 finns två varianter av Oxford men med ett påpekande om att det inte är tekniskt möjligt att följa standarden då den är alltför variationsrik.

Som ersättning för Svensk Oxford använd: mah Chicago 15ed ... Ditt RefWorks-konto måste vara inställt på Svenska.

Historiska studiers fotnotsystem

Vi har även ett fotnotsystem som är framtaget på Historiska studier här på högskolan. Den skriver bl.a. in engelska titlar med engelsk standard, ange bara att det är engelska som gäller på den referensen. Du finner stilen bland "favoriter" som: mah fotnotsystem. Du anger för varje referens vilket språk som gäller, du ställer in ditt  RefWorks-konto för det språk du skriver i.

Siffersystem

Detta är ett vanligt förekommande system bland de medicinska områdena. Som grund ligger Index Medicus MEDLINE och PubMed.

mah Vancouver svensk

Denna bygger främst på Hälsa och samhälles skrivinstruktioner (av Leif Hellström). Se även dokument och mallar för HS-studenter.

Odontologisk variant

Den odontologiska traditionen av Vancouver stämmer inte överens med ovanstående variant. Där rekommenderas i stället mah Journal of Oral Rehabilitation . Du hämtar in den till ditt konto via Output Style Manager under fliken Bibliography i RefWorks. Denna stil klarar även av webbsidor och sidhänvisning i bok.

MEDLINE/PubMed stil

En mer renodlad variant finns i stilen NLM eller Uniform Requirement for... i Output Style Manager under fliken Bibliography. Den följer de mer generella villkoren som finns beskrivna här: MEDLINE®/PubMed® Journal Article Citation Format samt som exempel här: Exempelreferenser för biomedicinska tidskrifter.

 En artikel från 1997: Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals från: N Engl J Med 1997;336:309-15 DOI: 10.1056/NEJM199701233360422

En bra inspirationskälla är även boken: Patrias, K. (2007) Citing Medicine - The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7256/)

Försvenskningens konsekvenser i RefWorks

Främst är det småorden i citeringar/referenslistan som är ändrad, t.ex. "ingår i" "s." etc. Största ändringen är datumskrivningen. För att det skall fungera enligt svensk praxis måste inskrivningen ändras för att det skall fungera. I stället för MM/DD skrivs det MMDD och år skrivs i fält för år.

I vissa fall skrivs datumet in på en rad, där måste det ändras i referenspostens fält så att det fungerar enligt svensk standard, ååååmmdd.

De försvenskade versionerna har alla förleden "mah-", om inget annat anges. Några andra lokala stilar har mah i slutet på sitt namn.

Du ställer in språket i Customize - Reference Edit Options - Default Output Language.