Skip to main content

Referenshanteringsprogram: Skapa referenslista

Referenslista

Write-N-Cite skapar din referenslista utifrån de källhänvisningar du har infogat i texten. När helst du vill under skrivprocessen, kan du klicka fram din referenslista. Du kan också ändra stilen (till exempel från APA till Vancouver) när som helst. Både källhänvisningarna i texten och referenslistan ändras då automtiskt till den nya stilen. 

STEG FÖR STEG REFERENSLISTA

 

Ställ markören i din text där du vill infoga din referenslista.

  • klicka fram ditt RefWorks-verktygsfält och välj vilken stil du vill ha (valet gäller även för dina källhänvisningar i texten)

 

 

  • välj "Insert Bibliography"

 

 

Nu ska du få fram en lista över de böcker/ artiklar/ rapporter du refererar till i din text.

 

 

Avänder du en stil med siffror inom parentes, till exempel Vancouver, kan din litteraturlista se ut så här istället:

 

 

Behöver du ta bort eller omplacera referenslistan gör du det genom att välja "Remove Bibliography" (referenslistan kan inte tas bort med "tangentbords-delete"!) under "Bibliography Options". Välj "Insert Bibliography" om du vill få fram referenslistan igen.

 

 

Ställ markören i din text där du vill infoga din referenslista.

  • klicka fram ditt RefWorks-verktygsfält och välj vilken stil du vill ha (valet gäller även för dina källhänvisningar i texten)

 

 

  • välj "Insert Bibliography"

 

Nu ska du få fram en lista över de böcker/ artiklar/ rapporter du refererar till i din text.

 

Avänder du en stil med siffror inom parentes, till exempel Vancouver, kan din litteraturlista se ut så här istället:

 

Behöver du ta bort eller omplacera referenslistan gör du det genom att välja "Remove Bibliography" (referenslistan kan inte tas bort med "tangentbords-delete"!) under "Bibliography Options". Välj "Insert Bibliography" om du vill få fram referenslistan igen.