Skip to main content

Referenshanteringsprogram: Avancerad användning

RefWorks och systematisk sökning

Longitudinal search

Samma sökning under en längre tidsperiod

Hur hanterar du dina referenser om du har en sparad sökning i t.ex. PubMed och hämtar hem ditt material en gång i månaden? Hur slipper du dubbletter och hur kastar du rätt dubblett?

Longitudinal search (pdf)

 

Overflowing search

Sökningen går inte att avgränsa i sig själv

Du kan inte begränsa din sökning utan att förstöra sökresultatet allt för mycket. I sökningen får du därmed en massa ointressanta artiklar. Hur kan du komma runt detta?

Owerflowing search (pdf)

 

Duplicate check

Sökning i flera olika databaser

Hur hanterar du dubbletter när du söker i flera olika databaser?

Duplicate check (pdf)

Importera en stor mängd referenser

Gör din sökning i PubMed. När du är nöjd med din sökning:

 • klicka på "Citation Manager"
 • välj "File"
 • välj format: MEDLINE

 

Nu skapas en txt.-fil, den ska inte öppnas utan bara sparas på din dator:

 • ​logga in på ditt RefWorks-konto
 • klicka på "Import"

 

Fyll i enligt nedan och bifoga din fil som du skapade i PubMed:

 

Nu är din importering klar!

 

 

Gör din sökning i ProQues:

 • Scrolla ner till längst ner på sidan, ändra "Items per page" från 20 till 100.

 

För att markera hela dina träfflista du vill exportera till RefWorks:

 • klicka i rutan för "Select 1-100"
 • scrolla ner igen till längst ner på sidan för att klicka dig fram till nästa 100 referenser i listan
 • klicka i "Select 101-200"
 • upprepa tills du har önskad mängd referenser
 

 

 

 

När du valt önskvärt antal referenser:

 • klicka på "XXX selected items"

 

 

Du kommer till en sammanställning av de referenser du valt att spara:

 • välj "Save"
 • klicka på RefWorks
 • gör möjliga val i rutan som dyker upp
 • starta exporteringen med "Continue"

 

 

Nu slussas du direkt till RefWorks webbsida, om du inte redan är inloggad möts du först av en inloggnignsruta.Exporteringen kan ta några minuter om det är många referenser. När det det är klart ser du följande ruta:


 

 

Klart! Referenserna lägger sig i mappen "Last imported". Nu är det läge att lägga över dem i lämplig mapp.

Läsa abstract

Om du vill läsa abstract direkt på ditt RefWorks-konto kan du ändra från "Standard view" till "Full view".

 

 

När du vill skriva ut dina referenser för att läsa abstract gör enligt nedan:

Logga in på dtt RefWorks-konto

Gå till Bibliography i övre menyn och välj "Output style manager"

 

 

Nu ska du söka upp en stil som kan generera en referenslista som visar referensen plus abstract.  

 • Sök på "vancouver with abstract".
 • I träfflistan du får finns olika stilar som ger abstract. Vi rekommenderar att välja den som heter "Vancouver with abstract and Ref ID (mah). Den stilen visar dina referenser med Ref ID som kan underlätta manuellt urval av artiklar. 
 • För över stilen till din lista med "Favorites" genom att klicka på den högerställda pilen.

 

 

 

 • Kontrollera att stilen nu finns med bland dina favoritstilar och klicka ner Output style Manager-rutan. 
 • Klicka nu på den mapp i vilken du har referenser du vill skriva ut för att läsa igenom abstract.
 • Välj "Create bibliography

 

 •  

 

 

I rutan som dyker upp ska du välja om du vill skriva ut referenser som du aktivt valt ut från listan, sida i taget, eller hela listan. I fallet nedan sammanfaller antalet referenser på sidan med antalet referenser i hela mappen.

 • I fältet "Select an Output Style" sök upp stilen Vancouver with abstract and Ref ID (mah)
 • I fältet "Select a File Type" väljer du filformat. Word rekommenderas (läsvänligast bland alternativen)
 • klicka på "Create bibliography"
 

 

 

 Öppna ditt Worddok. Referensens Ref ID visas före den bibliografiska informationen i din lista med abstracts, se bild nedan.

 

 

Dubblettkontroll i RefWorks

När du söker i flera olika databaser, och sedan lägger in referenserna i RefWorks kan du behöva ta bort dubbletter. 

 1. Gör två arbetsmappar: Kolla och Släng
 2. Flytta de referenser du vill göra dubblettkontroll på till mappen Kolla
 3. Högerklicka på mappen Kolla och välj Find duplicates - Close duplicates in this folder. Du får då upp en lista över föreslagna dubbletter. OBS! Listan med möjliga dubbletter kan vara flera sidor lång. 
 4. Markera de referenser som du inte vill behålla (RefWorks har redan förmarkerat dubbletterna, men du bör göra en manuell koll.) 
 5. Lägg de markerade referenserna i mappen Släng. (Detta är enklast att göra sida för sida.)
 6. Kasta referenserna som finns i mappen Släng: Gå till mappen Släng och markera All in list och klicka på Delete (rött kryss)
 7. Avsluta genom att tömma mappen Kolla: Gå till mappen Kolla, markera All in list och klicka på ikonen för Remove from folder ()