Skip to main content

RefWorks: Mendeley

Gå direkt till

Mendeleys webbplats

(www.mendeley.com)

Kontakt

Vid frågor kontakta: referenshantering@mau.se

Biblioteket har licens på RefWorks och kan därmed ge full support gällande detta program. Ni är välkomna att även ställa frågor om Mendeley, vi hjälper till i den mån vi kan.

Mendeley

Mendeley är ett gratis referenshanteringsprogram där du precis som i RefWorks kan samla och organisera dina referenser och automatiskt infoga källhänvisningar och skapa referenslistor.

Mendeley kan användas både online och som ett program på din dator. Du kan samla dina pdf:er för att sedan läsa och föra anteckningar i dem. I Mendeley kan du skapa grupper för att dela referenser och det fungerar också som ett socialt nätverk.

Kom igång

Mendeley guider

Mendeleys guider

Mendeleys supportsida

Guide till Mendeley för PC (från Linköpings universitetsbibliotek)

Guide till Mendeley för Mac (från Linköpings universitetsbibliotek)

Importera referenser till Mendeley (från Linköpings universitetsbibliotek)