Skip to main content

RefWorks: Uppgradera till nya RefWorks

Kontakt

Vid frågor kontakta:

referenshantering@mah.se

Gå över från gamla till nya Refworks

Om du redan har ett RefWorkskonto så uppgraderar du till den nya versionen genom att logga in på ditt konto och därefter klicka på länken "Move to the newest version of RefWorks from Proquest". 

Du kommer att kunna använda både ditt nya och gamla konto parallellt, men ändringar du gör i referenser på det nya kontot kommer inte att synas på det gamla kontot. I pågående arbeten behöver du lägga in referenserna på nytt.

Flytta referenser till nya Refworks

När ska du uppgradera?

Stanna kvar i gamla RefWorks om:

  • du är nära avslut av ditt arbete (annars måste alla referenser i ditt dokument läggas in på nytt)
  • du planerar att slutföra ditt arbete inom ett år

Byt till nya RefWorks om:

  • du är i inledningsfasen av din skrivprocess
  • du har problem med gamla RefWorks och/eller senaste versionen av Word
  • du vill testa något nytt