Skip to main content

Systematiska översikter: Referenshantering/Datahantering

inom medicin och omvårdnad

RefWorks

Referenshantering och systematisk sökning

Dubblettkontroll i RefWorks

När du söker i flera olika databaser, och sedan lägger in referenserna i RefWorks kan du behöva ta bort dubbletter. 

  1. Gör två arbetsmappar: Kolla och Släng
  2. Flytta de referenser du vill göra dubblettkontroll på till mappen Kolla
  3. Högerklicka på mappen Kolla och välj Find duplicates - Close duplicates in this folder. Du får då upp en lista över föreslagna dubbletter. OBS! Listan med möjliga dubbletter kan vara flera sidor lång. 
  4. Markera de referenser som du inte vill behålla (RefWorks har redan förmarkerat dubbletterna, men du bör göra en manuell koll.) 
  5. Lägg de markerade referenserna i mappen Släng. (Detta är enklast att göra sida för sida.)
  6. Kasta referenserna som finns i mappen Släng: Gå till mappen Släng och markera All in list och klicka på Delete (rött kryss)
  7. Avsluta genom att tömma mappen Kolla: Gå till mappen Kolla, markera All in list och klicka på ikonen för Remove from folder ()