Skip to main content

Systematiska översikter: Dokumentera sökningen

Dokumentation

I en systematisk översikt behöver du kunna redovisa hur du genomfört dina sökningar. Detta kan se ut på olika sätt, men följande bör ingå: 

  • Databasens namn
  • Databasleverantörens namn (t ex Ebsco, Proquest)
  • Datum när sökningen gjordes
  • Vilka söktermer du använt
  • Eventuella begränsningar
  • Hur du kombinerat dina söktermer

Exempel på hur sökningen kan redovisas finns bl a här: