Skip to main content

Systematiska översikter: Söktermer

5 tips för att hitta sökord

  1. Utgå från kända artiklar – kolla ämnesorden 
  2. Gör en ”slarvsökning” – se hur artiklarna i träfflistan är indexerade
  3. Kolla i en ämnesordlista (tesaurus) – Finns relaterade ord, smalare/bredare termer?
  4. Finns andra systematiska översikter? Kan man inspireras av sökstrategin? 
  5. Använd textanalysverktyg (se ruta till höger)

Textanalysverktyg

Textanalysverktyg (eller textmining-verktyg) kan användas för att analysera text i form av t ex ett protokoll eller ett antal abstract, för att hitta ord och fraser att använda i sin sökstrategi.