Skip to main content

Specialpedagogik: Skriva referenser

Ämnesguide för specialpedagogiska utbildningar och forskning inom specialpedagogik

Referenshanteringssystem

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla och organisera dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du  automatiskt kan infoga referenserna i din text och skapa referenslistor.

         

Hur, när och varför ska jag referera?

Skrivverkstaden

Skivverkstaden vid Malmö universitet erbjuder handledning i akademisk skrivande. Skrivverkstaden svarar också på dina frågor om studieteknik, läsning och muntliga presentationer.