Skip to main content

Besöksguide för grund- och gymnasieskolor: Gymnasiearbetet

Information för grund- och gymnasieskolor om Malmö högskolas bibliotek.

Gymnasiearbetet

När eleverna skriver sina gymnasiearbeten kan de, förutom på sina skolbibliotek, även söka efter information och litteratur på Malmö universitetsbibliotek.

Alla över 18 år kan skaffa lånekort, det enda som krävs är att man har giltig legitimation med sig.

Tänk på att lärare och elever enbart når vårt elektroniska material, som e-böcker och digitala tidskrifter, från bibliotekets datorer.

I bibliotekets sökverktyg Libsearch söker ni samtidigt i nästan allt som finns i bibliotekets databaser - böcker, artiklar, e-böcker m.m. Ni söker både bland bibliotekets elektroniska och tryckta material.

sök- och skrivstöd

Till hjälp för studenternas informationssökning och skrivande finns några olika guider. Dessa kan kanske vara till hjälp även för dina elever?

Ämnesguider

I bibliotekets guider hittar du databaser, länkar och söktips utvalda för olika ämnen.

                  Ämnesguide