Skip to main content

Besöksguide för grund- och gymnasieskolor: Våra resurser

Information för grund- och gymnasieskolor om Malmö högskolas bibliotek.

Vad finns på våra bibliotek?

Malmö universitetsbibliotek har drygt 140 000 tryckta böcker och ca 300 tryckta tidskrifter. Men största delen av våra resurser är i elektronisk form, ca 176 000 e-böcker och ca 10 000 e-tidskrifter. Vi har mestadels fack- och kurslitteratur, men även skönlitteratur för alla åldrar, film och ljudböcker.

Alla över 18 år kan låna på Malmö universitetsbibliotek. Ta med legitimation och kom till något av våra tre bibliotek, så gör vi ett lånekort till dig, det är gratis.

Datorer, trådlöst nät och utskrifter

Behöver du och dina elever använda bibliotekets datorer kan Helpdesk på Orkanenbiblioteket skapa besökskonto med inloggning som är giltig i 6 månader. Inloggningen gäller också för bibliotekets trådlösa nät. Besökskontot kan kopplas till utskrifts/kopieringssystemet via PayEx.

Inloggningsuppgifter är personliga och får inte lämnas ut. Tänk på att ta med legitimation!

Bibliotekets sökverktyg

I bibliotekets sökverktyg Libsearch söker ni samtidigt i nästan allt som finns i bibliotekets databaser - böcker, artiklar, e-böcker m.m. Ni söker både bland bibliotekets elektroniska och tryckta material.

Databaser, e-tidskrifter och e-böcker

Via bibliotekets datorer får ni möjlighet att använda de databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker som biblioteket har. Ni kan däremot inte använda dem från egna datorer via det trådlösa nätet, från er skola eller hemifrån.

Ämnesguider

I bibliotekets guider hittar du databaser, länkar och söktips utvalda för olika ämnen.

                  Ämnesguide