Skip to main content

Idrottsvetenskap: Tidskrifter

ett urval av vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter inom idrottsvetenskap

Fler tidskrifter

På den här sidan finns bara ett litet urval av de tidskrifter som Malmö universitet prenumererar på. Du hittar mycket mer på bibliotekets tidskriftssida.

Bild: httpBild: Max Pixel CC0 http://maxpixel.freegreatpicture.com/Journal-Photography-Journals-Magazines-Folders-1163285

 

Fler tidskrifter inom idrottsvetenskap?

Fler tidskrifter inom idrottsvetenskap finns
listade på Idrottsforum.org

Vad är peer review?

Hur vet jag om en tidskrift är vetenskaplig?

Ulrich's Web förtecknar mer än 300 000 tidskrifter och andra seriella publikationer. Du kan snabbt se om en tidskrift är vetenskapligt granskad (refereed/peer-reviewed) och få information om t.ex. innehåll och språk.

Viktigt att komma ihåg är att bara för att en tidskrift är vetenskapligt granskad innebär det inte att allt innehåll i tidskriften är det. Tidskriften kan också innehålla texter som inte genomgått en vetenskaplig granskning, t.ex.recensioner. Det är alltid upp till dig att avgöra vad det är för text det rör sig om och om den uppfyller kraven på vetenskaplighet.