Skip to main content

Idrottsvetenskap: Skriva referenser

Hur, när och varför ska jag referera?

Referenshanteringssystem

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla och organisera dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du  automatiskt kan infoga referenserna i din text och skapa referenslistor.