Skip to main content

Idrottsvetenskap: Söktips och sökhjälp

Tänk igenom dina sökord

Utgå ifrån din frågeställning/uppsatsämne och identifiera nyckelord. Fundera därefter på synonymer och relaterade ord och översätt dem gärna till engelska. Använd sedan dessa i din sökning. Som en hjälp i ditt arbete med att identifiera sökord, kan du använda dig av bibliotekets arbetsblad som du finner här nedan. Du kan också få fler tips på sidan 3 tips för en bättre sökning

Dokumentatera din informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. Ta gärna hjälp av arbetsbladet som biblioteket tagit fram:

Från nyckelord till sökord