Gå till huvudinnehållet

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap

Arbetsblad för sökord

När du har formulerat din frågeställning kan arbetsbladet vara ett verktyg för att arbeta med dina sökord på ett strukturerat sätt. Sökorden är viktiga för att hitta relevant information inom ditt ämnesområde. Här är ett förslag på tillvägagångssätt:

  • Identifiera nyckelord/sökord från din frågeställning​.
  • Fundera på synonymer och alternativa sökord.
  • Översätt dessa till engelska.
  • Sök sedan på dessa sökord i databaser var för sig och i kombination.
  • Glöm inte att spara och dokumentera dina sökningar.

Dokumentera din informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. Ta gärna hjälp av arbetsbladet som biblioteket tagit fram:

Hitta sökord på engelska inom skola, utbildning och pedagogik