Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Sökguide Sjuksköterskeprogrammet

Använda guiden och workshop

Hej!
Denna sökguide kommer att vara ett stöd för att genomföra litteratursökningar till ditt fördjupningsarbete. I vägledningen ovan hittar du detaljerad information om hur du ska utföra uppgiften.

Den här sökguiden kommer att fokusera på att vägleda dig när du söker efter vetenskapliga studier med koppling till dina frågeställningar. Med hjälp av innehållet i flikarna till vänster kommer du att få stöd i var du kan söka, hur du kan söka och värdera dina träffar och hur du ska referera till dina källor.

Inför workshopparna den 15 och 16 oktober ska du ha gått igenom den här guiden. Under workshopparna kommer du sedan att få vägledning i hur du söker vetenskaplig litteratur och kunna ställa frågor till bibliotekarierna.

Vi ses i Zoom!

/Eva, Karin, Lisa, Pär, Maria, Martina, Alexandra och Ulrika