Skip to main content

Kriminologiguide: Uppslagsverk och ordböcker

Uppslagsverk och ordböcker

Det här är bara några av bibliotekets ordböcker och uppslagsverk inom kriminologi. Du hittar fler genom att söka på t.ex. "criminology dictionary" eller "criminology encyclopedia" i bibliotekskatalogen Libsearch.

Fler uppslagsverk och ordböcker

Foto:  Max Pixel

Tre givna startställen för att snabbt kolla upp saker är  Nationalencyklopedin, Britannica online och Wikipedia. Vill du ha NE i din telefon - registrera dig i webbversionen och ladda sen ner appen NE Skola.