Skip to main content

Kriminologiguide: Vetenskapliga texter

Film om vetenskapliga texter

Vad är peer review?

Vetenskapliga texter

Begreppet ”vetenskapligt” skiljer sig mellan olika discipliner. Vad som är vetenskapligt är en fråga som handlar om värdering och tolkning. Det som är vetenskapligt inom samhällsvetenskapen behöver inte vara vetenskapligt med medicinska mått mätt. När man söker information inom ett tvärvetenskapligt område som kriminologi är det bra om man är medveten om hur det kan skilja sig.

Det finns olika typer av vetenskapliga texter, de vanligaste texterna man stöter på är artiklar, avhandlingar, böcker och bokkapitel. Du kan också hitta rapporter och konferensbidrag. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är lämpligt att använda sig av och i vilket sammanhang.

Hur läser man en vetenskaplig artikel?