Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Kriminologiguide

Skrivanvisningar Hälsa och Samhälle

Hur, när och varför ska jag referera?

Uppsala universitetsbibliotek

Referenshanteringssystem

Om du ska skriva flera eller längre texter kan du ta hjälp av program för att samla och organisera dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du  automatiskt kan infoga referenserna i din text och skapa referenslistor. Läs mer i bibliotekets guide om referenshanteringssystem.