Gå till huvudinnehållet

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap

Använda sig av skolbibliotek som pedagogisk resurs

Enligt 2 kap. 36 § skollagen och 10 § bibliotekslagen ska alla svenska skolelever ha tillgång till ett skolbibliotek.

Forskaren Cecilia Gärdén har kartlagt vad svensk och internationell forskning skriver om skolbibliotekens relation till elevernas lärande. Läs mer om detta på Skolverkets webbplats och i kunskapsöversikten "Skolbibliotekets roll för elevers lärande". På Skolverkets webbplats kan du också läsa mer om samarbeten mellan skolbibliotekarie och lärare. Du hittar även en sida som riktar sig direkt till skolbibliotekarier som vi tror kan vara inspirerande för dig som lärare att ta del av.

Skolbibliotekarien är en pedagogisk resurs i undervisningen. Bland annat kan läraren ta stöd av bibliotekarien i läsfrämjande aktiviteter och för att öka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK).

Källa: Skolverket

Källa: Axiell Education

Inspirerande samarbeten