Gå till huvudinnehållet
Det verkar som att du använder Internet Explorer 11 eller en äldre version. Den här webbplatsen fungerar bäst med moderna webbläsare som de senaste versionerna av Chrome, Firefox, Safari och Edge. Om du fortsätter med den här webbläsaren kan du få oväntad

Lärarutbildning och utbildningsvetenskap

Använda sig av skolbibliotek som pedagogisk resurs

Enligt 2 kap. 36 § skollagen och 10 § bibliotekslagen ska alla svenska skolelever ha tillgång till ett skolbibliotek.

2019 presenterades förslag till en nationell biblioteksstrategi för hela landet och i den ges skolbiblioteken extra tyngd. Forskaren Cecilia Gärdén har inom ramen för det arbetet kartlagt vad svensk och internationell forskning skriver om skolbibliotekens relation till elevernas lärande. Läs mer om detta på Skolverkets webbplats och i kunskapsöversikten "Skolbibliotekets roll för elevers lärande". På Skolverkets webbplats kan du också läsa mer om samarbeten mellan skolbibliotekarie och lärare. Du hittar även en sida som riktar sig direkt till skolbibliotekarier som vi tror kan vara inspirerande för dig som lärare att ta del av.

Skolbibliotekarien är en pedagogisk resurs i undervisningen. Bland annat kan läraren ta stöd av bibliotekarien i läsfrämjande aktiviteter och för att öka elevernas medie- och informationskunnighet (MIK).

Källa: Skolverket

Källa: Axiell Education

Inspirerande samarbeten