Skip to main content

Studie- och yrkesvägledning: Tidskrifter

Vetenskapliga tidskrifter

Här är exempel på några vetenskapliga tidskrifter som kan vara intressanta för dig som student på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Flera hittar du och har tillgång till via  bibliotekets olika databaser.

Övriga tidskrifter

Hur vet jag om en tidskrift är vetenskaplig?

Ulrich's Web förtecknar mer än 300 000 tidskrifter och andra seriella publikationer. Du kan snabbt se om en tidskrift är vetenskapligt granskad (refereed/peer-reviewed) och få information om t.ex. innehåll och språk.

Viktigt att komma ihåg är att bara för att en tidskrift är vetenskapligt granskad innebär det inte att allt innehåll i tidskriften är det. Tidskriften kan också innehålla texter som inte genomgått en vetenskaplig granskning, t.ex.recensioner. Det är alltid upp till dig att avgöra vad det är för text det rör sig om och om den uppfyller kraven på vetenskaplighet.