Skip to main content

Studie- och yrkesvägledning: Uppslagsverk och e-böcker

Generella uppslagsverk och ordböcker

Ämnesspecifika uppslagsverk och ordböcker

Hur hittar jag e-böcker?

Bild: Maximilian Schönherr CC https://en.wikipedia.org/wiki/File:EBook_between_paper_books.jpg

Du hittar bibliotekets e-böcker genom att söka på titel, författare eller ett ämne du är intresserad av i Libsearch och sedan avgränsa resultatet till Source Type > eBooks. Du kan också söka direkt i våra e-boksplattformar.

Bibliotekets guide om e-böcker