Skip to main content

Studie- och yrkesvägledning: Söktips och sökhjälp

Tips för en bättre sökning

Fler saker som kan vara bra att tänka på när du söker information hittar du på bibliotekets sida
Att söka information - en kort guide

 Som en hjälp i ditt arbete med att identifiera sökord, kan du använda dig av bibliotekets arbetsblad som du finner här nedan:

Dokumentera din informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. Ta gärna hjälp av arbetsbladet som biblioteket tagit fram:

Sökteknik

Trunkering* för att söka på varianter och böjningar av ord: 
employ* ger träff på employment, employability o.s.v. 

Frassökningsök som sammansatt ord eller fras:
 ”career guidance”, career counseling”, ”vocational guidance”

Kombinationssökning (boolesk sökning) för att kombinera sökord på olika sätt: 
”career guidance” AND ”gender roles”
”career guidance”OR ”career counceling” OR”vocational guidance”

Tips om du hittar för mycket eller för lite?

Hittar du för mycket?

 • Sök med flera sökord och kombinera dina sökord med AND om du vill ha färre träffar. I de flesta databaser blir det automatiskt ett AND mellan sökorden när du skriver dem efter varandra.
  Ex. könsroller AND arbetsliv
 • Använd citationstecken (””) runt dina sökord om du söker på ett namn eller en fras, då slipper du träffar där orden inte står tillsammans. 
  T.ex. ”career guidance” eller ”sustainable development”
 • Begränsa sökningen till de senaste åren.
 • Avgränsa till enbart vetenskapliga texter (kallas ofta peer-reviewed eller scholarly).

Hittar du för lite?

 • Sätt en stjärna * i slutet på ett ord så söker du på olika varianter av ordet (Trunkering). T.ex. får du på sökningen genus* träffar på genusskillnader, genusperspektiv, genuspedagogik etc.  
 • Ibland kan det vara en bra idé att vidga sin sökning med OR, det ger träffar både när alla orden finns med och när bara det ena finns med:
  Ex. "career guidance" OR "career counseling" OR "vocational guidance"

Från nyckelord till sökord