Skip to main content

Studie- och yrkesvägledning: Akademiskt skrivande

Skrivverkstaden

Skivverkstaden vid Malmö universitet erbjuder handledning i akademisk skrivande. Skrivverkstaden svarar också på dina frågor om studieteknik, läsning och muntliga presentationer.

Skrivguiden

Skrivguiden.se är skapad för att du som student ska få stöd i ditt akademiska skrivande. Här hittar du konkreta råd om skrivprocessen, hur du kan formulera dig och om hur du hanterar källor och referenser.

Akademisk skrivande - så funkar det

Linnéuniversitet