Skip to main content

Vårdvetenskap: Uppslagsverk och ordböcker

Uppslagsverk och ordböcker

När du ska börja söka information kan det ibland vara bra att ha tillgång till uppslagsverk och ordböcker för att veta mer om ditt ämne och för att fånga in fler sökord. Här är några utvalda resurser som kanske kan vara till nytta i ditt arbete:

SBU:s ordlista

Fass