Skip to main content

Vårdvetenskap: Referenshantering

Referenshanteringsprogram

Om du ska hantera en större mängd referenser kan du ta hjälp av ett referenshanteringsprogram t.ex. EndNote eller Mendeley för att samla och organisera dina referenser. Programmen kan kopplas ihop med Office Word så att du kan infoga referenserna automatiskt i din text och skapa referenslistor.

Om du vill använda dig av ett referenshanteringsprogram kan du hitta mer information här.

Skrivanvisningar för studenter på Hälsa och samhälle

Som student på Fakulteten hälsa och samhälle använder du dig oftast av de skrivanvisningar som i senaste upplagan vt 2017 är skrivna av Petri Gudmundsson. Den uppdateras kontinuerligt så kotrollera att du använder den upplaga som du ska.

Du hittar fler dokument och mallar på Fakulteten hälsa och samhälles studentsidor