Skip to main content

Socialt arbete

Uppslagsverk och ordböcker

Det här är bara några av bibliotekets ordböcker och uppslagsverk inom sociologi och socialt arbete. Du hittar fler genom att söka på t.ex. "social work dictionary" eller "sociology encyclopedia" i bibliotekskatalogen Libsearch.

Fler uppslagsverk och ordböcker

Tre givna startställen för att snabbt kolla upp saker är  Nationalencyklopedin, Britannica online och Wikipedia. Vill du ha NE i din telefon - registrera dig i webbversionen och ladda sen ner appen NE Skola.