Skip to main content

Socialt arbete

Arbetsblad för sökord

När du har formulerat din frågeställning kan arbetsbladet vara ett verktyg för att arbeta med dina sökord på ett strukturerart sätt. Sökorden är viktiga för att hitta relevant information inom ditt ämnesområde. Här är ett förslag på tillvägagångssätt:

  • Identifiera nyckelord/sökord från din frågeställning​.
  • Fundera på synonymer och alternativa sökord.
  • Översätt dessa till engelska.
  • Sök sedan på dessa sökord i databaser var för sig och i kombination.
  • Glöm inte att spara och dokumentera dina sökningar.

Arbetsblad för dokumentation av informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess grundligt. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. I vissa fall ska läsaren kunna utvärdera ditt sökresultat och eventuellt ha möjlighet att återupprepa samma sökning. Det finns ingen allmän standard för hur sökdokumentationen ska se ut, men följande information brukar redovisas:
 • datum
 • databasens/sökmotorns namn
 • söktermer som du har använt och ur dessa har kombinerats (AND/OR/NOT) (”frassökning”) (trunkering*)
 • eventuella begränsningar (tex Peer review, år, publikationstyp etc).

Från nyckelord till sökord