Gå till huvudinnehållet

Systematiska översikter

Databaser

När du gör en systematisk sökning behöver du söka i mer än en databas. Hur många och vilka databaser som är relevanta beror på frågeställningen men oftast görs sökningen i 2-3 databaser.

Här har vi listat de största databaserna inom medicin och omvårdnad och även tipsat om några allmänna databaser som täcker flera ämnesområden. Dessa allmänna databaser kan vara ett bra kompliment till ämnesdatabaserna om du ska göra en systematisk översikt.

Register över pågående och avslutade kliniska studier

Ibland är det även relevant att söka efter pågående eller opublicerade studier. Inom medicin finns det t ex register över kliniska studier. Två exempel är: 

Fler exempel på liknande register finns i Cochranes handbok, avsnitt 6.2.3