Gå till huvudinnehållet

Systematiska översikter

Referenshantering 

Systematiska litteratursökningar resulterar ofta ett stort antal referenser. För att kunna hantera ett stort antal referenser rekommenderar vi att du använder ett referenshanteringsprogram, till exempel EndNote. Där kan du dels organisera dina referenser, dels ta bort dubbletter genom dubblettrensning

Screening av referenser

Det finns särskilda program som är utvecklade för att  man ska kunna arbeta med screening och selektion av referenser i översikter, enskilt eller genom samarbete i grupp.  Ett sådant verktyg är Rayyan som är en fri webbaserad programvara. Rayyan har utvecklats av Quatar Computing Research Institute.