Gå till huvudinnehållet

Systematiska översikter

En systematisk sökning

 • Görs i minst två men gärna i tre databaser.
 • Använder både ämnesord och fritext-termer.
 • Byggs upp med hjälp av sökblock.
 • Är så tydligt genomförd och dokumenterad så att den kan göras om av någon annan. 
 • Ger ett sökresultat där du har möjlighet att gå igenom hela träfflistan.

Att söka systematiskt i 12 steg: 

 1. Gör om din sökfråga till sökblock

Bryt ner din frågeställning till relevanta sökord som du sedan placerar i olika sökblock. Olika "sökblocksmodeller" såsom PICO eller SPIDER kan hjälpa dig att strukturera dina sökblock (läs mer under fliken "söktermer och sökstrategier").

 1. Välj relevanta databaser - mer än en! 

I en systematisk sökning bör man söka i fler än en databas. Vilka databaser som är relevanta för dig beror på din sökfrågar, men vi har listat några relevanta databaser under fliken ”databaser” i sökguiden.

 1. Gör en testsökning

Börja söka stort och brett för att fånga in fler sökord, ringa in ditt ämne, kontrollera hur relevant databasen är för ditt ämne.

 1. Titta på ämnesorden för de artiklar du tycker verkar intressanta. 

Undersök hur artiklarna du hittar är beskrivna. Finns det ämnesord du har missat? Bygg upp dina sökblock med fler sökord.

 1. Använd tesaurusen/ämnesordlistan för att hitta fler ämnesord. 

Ofta har databasen en tesaurus eller ordlista över de ämnesord som används i databasen. Kika gärna på den för att få fler uppslag.

 1. "Brainstorma" sökord som inte finns i tesaurusen. 

Fundera över synonymer eller liknande termer.

 1. Sök på varje sökord - ett sökord i taget! 

Om du söker på ett sökord i taget är det lättare att se hur många träffar du får på varje sökord och det är också lättare att ändra i dina sökblock om du tex behöver lägga till fler sökord i varje block.

 1. Kombinera orden inom samma sökblock med OR. 

Kombinera dina ämnesordssökningar med fritextsökningar med OR mellan varje ord.

 1. Kombinera sökblocken med AND.

Lägg ihop dina sökblock genom att använda AND.

 1. Välj eventuellt begränsningar ("limits") 

Om du vill lägga till begränsningar, såsom språk eller år, gör detta allra sist i din sökning så att dessa begränsningar inte påverkar sökresultatet i dina blocksökningar.

 1. Titta på RESULTATET - är det relevant? Finns relaterade referenser? Har du missat något? 

I det här läget kan det också vara intressant att titta på tidigare systematiska översikter i samma ämne för att se hur man sökt tidigare. Oftast redovisas sökningen i översiktens appendix.

 1. Börja om från början...

Innan din systematiska sökning är helt färdig behöver du förmodligen göra om dina sökningar i takt med att du hittar nya sökord. Tänk gärna på att dokumentera dina sökningar under processens gång (läs mer under ”dokumentera din sökning).

Sökfilter

Sökfilter​, ibland kallat hedges, kan användas för att lättare begränsa sökningen till en viss typ av studier, t ex studiedesign. Filtren på sidorna nedan är alla testade och utvärderade.

Lästips!

Filmtips!