Gå till huvudinnehållet

Systematiska översikter

Glöm inte att dokumentera

När du ska göra en systematisk sökning är det viktigt att dokumentera dina sökningar så att du slipper göra om ditt arbete och för att kunna hålla koll på ditt sökresultat.

I de flesta databaser kan du skapa ett konto så att du kommer åt dina sparade sökningar varje gång du loggar in i databasen.

I en systematisk översikt behöver du kunna redovisa hur du genomfört dina sökningar. Detta kan se ut på olika sätt, men följande bör ingå: 

  • Databasens namn
  • Databasleverantörens namn (t ex Ebsco, Proquest)
  • Datum när sökningen gjordes
  • Vilka söktermer du använt
  • Eventuella begränsningar
  • Hur du kombinerat dina söktermer

Exempel på sökdokumentation (tabeller)

SBU:s kapitel om litteratursökning innehåller exempel på hur man kan dokumentera sina sökningar genom söktabeller:

SBU:s metodbok, kapitel 4: Litteratursökning