Skip to main content

Specialpedagogik: Söktips & sökhjälp

Ämnesguide för specialpedagogiska utbildningar och forskning inom specialpedagogik

Arbetsblad för sökord

När du har formulerat din frågeställning kan arbetsbladet vara ett verktyg för att arbeta med dina sökord på ett strukturerart sätt. Sökorden är viktiga för att hitta relevant information inom ditt ämnesområde. Här är ett förslag på tillvägagångssätt:

  • Identifiera nyckelord/sökord från din frågeställning​.
  • Fundera på synonymer och alternativa sökord.
  • Översätt dessa till engelska.
  • Sök sedan på dessa sökord i databaser var för sig och i kombination.
  • Glöm inte att spara och dokumentera dina sökningar.

Film om sökord

När du söker litteratur är sökorden jätteviktiga! I denna film får du några tips om hur du kan tänka kring dina sökord.

Dokumentera din informationssökning

Dokumentera gärna din sökprocess. I samband med ditt uppsatsarbete kan du behöva redogöra för hur du har gjort informationssökningen. Ta gärna hjälp av arbetsbladet som biblioteket tagit fram:

Hitta sökord på engelska inom skola, utbildning och pedagogik