Skip to main content

Miljövetenskap: Vetenskapliga texter

Vad är vetenskapliga texter?

VAD?

Det finns flera olika typer av vetenskapliga texter. Några av de vanligaste är:

  • avhandlingar
  • vetenskapliga atriklar och tidskrifter
  • forskningsrapporter
  • texter från konferenser/konferenspublikationer
  • böcker eller bokkapitel

VARFÖR?

En vetenskaplig text är skriven av forskare i syfte att presentera forskning. En forskare publicerar sin text för att beskriva sitt forskningsresultat eller för att sammanfatta andras forskning. Den vetenskapliga texten syftar alltså till att presentera och sprida forskningsresultat.

FÖR VEM?

Målgruppen för texten är ofta andra forskare och ämneskunniga inom området.

VAR?

Inom naturvetenskapliga, medicinska och tekniska områden publicerar sig forskare främst i vetenskapliga tidskrifter medan det för forskare inom samhällsvetenskap och humaniora är lika vanligt att publicera sina resultat i böcker.

Film om vetenskapliga texter

Vad är peer review?

Hur kan jag avgöra om artikeln är vetenskaplig?