Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Ledarskap, organisation och projektledning

Sökguide Ledarskap, organisation och projektledning

Den här sökguiden är en vägledning när du ska söka efter vetenskapliga artiklar inom området ledarskap, organisation och projektledning. Med hjälp av innehållet i menyn till vänster får du stöd i vilka databaser du kan använda för att söka vetenskapliga artiklar, hur du kan söka och värdera dina träffar och hur du refererar till dina källor. Du kan även läsa mer om akademiskt skrivande och referenshantering,  samt hur du söker examensarbeten.

Behöver du mer hjälp är du välkommen att kontakta oss i våra digitala kanaler som chatt och mejl. Du hittar chatten i nedre höger hörn i denna guide. Du kan även titta förbi någon av bibliotekens informationsdiskar.

I samband med att du skriver uppsats eller examensarbete erbjuder biblioteket möjlighet att boka sökhjälp. Tillsammans med en bibliotekarie får du hjälp med att hitta lämpliga sökord, välja bland och söka i databaser samt värdera och välja vetenskapliga texter.